Szkoły ponadpodstawowe

Zdobywanie wiedzy zawsze powinno iść w parze z przyjemnością oraz samodzielnym dążeniem do jej pogłębiania. Właśnie takie cele spełniają “Język Polski 3. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/jezyk-polski-3-maturalne-karty-pracy-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-magdalena-steblecka-jankowska-p-1542273.html), jest to zbiór zadań, który w odróżnieniu od pracy na zajęciach stawia na w pełni samodzielną pracę studenta. Takie podejście ma na celu zmotywowanie uczniów do tworzenia oraz wyrażania własnych opinii na temat dzieł literackich, które poznaje w szkole ponadgimnazjalnej.

Przygotowanie do matury

Matura zwana również egzaminem dojrzałości w wielu przypadkach łączy się z dużą dawką stresu, który niejednokrotnie ma negatywny wpływ na wyniki. Dlatego właśnie tak istotne jest, aby studenci poznali rodzaje zadań, które mogą znaleźć na tym teście. Wtedy podejście do nich nie będzie już tak trudne a sam egzamin może się wydać dzięki temu znacznie łatwiejszy. Autorki kart pracy, czyli Magdalena Steblecka-Jankowska, Renata Janicka-Szyszko, Urszula Jagiełło, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w edukacji młodzieży, stworzyły karty pracy pozwalające przypomnieć sobie lub nadrobić wiedzę wymaganą do zdania matury z języka polskiego.

Materiał kompendium został podzielony na epoki, od antyku aż po współczesność. Zadania nie opierają się jednak wyłącznie na poznaniu lub przypomnieniu sobie dzieł literackich, ale duży nacisk kładą również na umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej (w tym samodzielnego wyszukania argumentów zarówno potwierdzających tezę, jak i negujących tezę) oraz czytania ze zrozumieniem. Materiał zawarty w kartach nie opiera się jedynie na wiedzy ze szkoły ponadgimnazjalnej, ale odnosi się również do wiedzy uzyskanej w szkole podstawowej.

Dzięki takiemu przygotowaniu do egzaminu, uczeń nie będzie miał kłopotów z odniesieniem się do różnych dzieł literackich oraz poprawnym umiejscowieniem ich w czasie. Całość przygotowana jest w formie zadań z arkusza maturalnego, więc uczeń będzie dokładnie wiedział czego spodziewać się na maturze. Takie narzędzie jest nieocenioną pomocą przy przygotowaniu do egzaminu.