Dobre karty pracy maturalne z języka polskiego

Egzamin maturalny z języka polskiego jest z pewnością dużym wyzwaniem i wymaga szczególnego przygotowania. Wśród aktualnych propozycji dydaktycznych ważną rolę, poza klasycznymi podręcznikami, pełnią także specjalne karty pracy. Warto rozważyć te autorstwa zbiorczego Magdaleny Stebleckiej-Janowskiej, Renaty Janickiej-Szyszko i Urszuli Jagiełło. Po wpisaniu “Język Polski 3. Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” w wyszukiwarkę internetową, strona zaproponuje nam miejsca gdzie są one aktualnie dostępne.

Ćwiczenia, podręczniki, czy karty pracy do nauki?

Wydawać by się mogło, że podręczniki są wystarczającą pomocą naukową dla dzisiejszych maturzystów. Zawierają oczywiście wszystkie zagadnienia związane z aktualną podstawą programową. Mimo to, warto sięgać po dodatkowe materiały, które pozwolą lepiej przygotować się do egzaminu. Co ważniejsze, książki zawierają głównie wiedzę informacyjną i teoretyczną. Są jednak ubogie w różnorodne ćwiczenia, a co za tym idzie, mogą być niewystarczające. Odpowiednie ćwiczeniówki i karty pracy opierające się na strukturze najnowszych matur, będą bardzo dobrym uzupełnieniem. Zawierają szereg zadań typowych dla tego egzaminu. Taki schemat jest bardzo pomocny i pozwala uczniowi dobrze zapoznać się ze strukturą testu.

Inne wartościowe metody przygotowania do matury z  języka polskiego

Język polski na maturze jest przedmiotem wymagającym nie tylko poprawnego posługiwania się mową w piśmie – a co za tym idzie nauką ortografii i gramatyki, ale również wymaga od ucznia znajomości lektur i tekstów kultury. Oprócz korzystania z wszelakich kart pracy, bardzo istotne jest także zapoznanie się ze spisem koniecznych lektur. Warto oczywiście ten spis urozmaicić o własne teksty kultury, które wówczas będzie można wykorzystać jako przykłady w maturalnej rozprawce. Co istotne, nie muszą to być teksty pisane – można wzorować się także kinematografią, sztuką czy muzyką.